A

Avhendingsloven

Avhendingsloven er loven som regulerer kontraktsforholdet mellom kjøper og selger ved salg av eiendom, med andre ord kjøper og selgers rettigheter og plikter. For å gjøre det enda tryggere å kjøpe og selge bolig er loven endret fra 01.01.2022.