E

e-takst

Når du skal selge er e-takst nøkkelordet.

Når du skal selge trenger du en verdivurdering. Og for å fastsette boligens verdi, benyttes et verktøy som heter elektronisk takst. E-taksten baserer seg på statistiske data for blant annet standard, beliggenhet og salgspris for tilsvarende boliger i området. Megler setter så en verdi på eiendommen basert på e-taksten og ut i fra kunnskap og erfaring om boligmarkedet.