J

Juridisk ansvar

Alle gode ting er tre!

Når en bolig kjøpes og selges, er det tre parter som har et juridisk ansvar. Selgeren har juridisk ansvar for å opplyse riktig og dekkende om boligens tilstand, mens kjøperen har en undersøkelsesplikt av boligen. Som profesjonell mellompart er megleren juridisk ansvarlig for selve salgsprosessen, og å oppfylle lovverkets krav, blant annet til dokumentasjon.