P

Prisantydning

Prisen som selgeren og eiendomsmegleren forventer å få for en bolig kalles prisantydning.

Prisen som selgeren og eiendomsmegleren forventer å få for en bolig kalles prisantydning. Prisantydningen blir gjerne fastsatt på bakgrunn av en befaring, e-takst fra en eiendomsmegler og/eller verditakst fra en takstmann. I prisantydningene blir det også lagt vekt på konkrete forhold på ved boligen som god utsikt, støyforhold og beliggenhet.