Q

Quick fix

Det finnes faktisk ingen quick fix for et boligsalg.

Men med god rådgivning fra megler og god timing i markedet, så kan salget gå ganske så kvikt likevel.