R

Radon

Radon er en usynlig gass som dannes naturlig i jordskorpen og finnes i byggegrunnen for mange norske boliger.

Ved høye forekomster av gassen, kan det være økt fare for lungekreft. Selv om Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler alle å måle radon i boligene sine, er det kun krav til radonmåling på boliger til utleie. En radonmåling tar gjerne opptil tre måneder, så om du skal selge og har en utleiedel, bør du ta høyde for at dette tar lang tid å få gjennomført. Hvis du får høye verdier, må tiltak settes i verk.