T

Tilstandsrapport

Tidens tann tærer på selv den flotteste bolig.

Skal du kjøpe ny bolig, er det viktig å lese tilstandsrapporten fra takstmannen grundig. I rapporten gir takstmann en vurdering av boligens tekniske standard og tilstand. Dette vil gi deg en informasjon om kvaliteten på boligen, og hjelpe deg med å finne ut hva som er i god stand og hva som trenger vedlikehold og oppussing. Som selger er du ansvarlig for å opplyse om eventuelle feil og mangler ved boligen. En tilstandsrapport er ikke lovpålagt, men vil hjelpe deg med å dokumentere standarden på boligen, og vil kunne redusere potensielle konflikter med kjøper i etterkant av salget.