T

Troverdighet

Tro kan flytte fjell, og troverdighet er en nødvendig faktor når du skal selge boligen din.

Men for å fremstå som en troverdig selger som kjøperne kan ha tillit til, er det viktig at du opplyser om alt som er relevant rundt boligens tilstand i egenerklæringen. Meglerens (og ditt) verste mareritt er å ha visning når en interessent oppdager feil og mangler som ikke er opplyst om i prospektet.