U

Utbygging

Er du villig til å vente litt med å flytte inn i ny bolig, kan det ligge gevinst i å satse på boliger som er under utbygging og kanskje ikke står ferdig før om et par år. Du betaler en fastpris, slipper budrunder og kan ikke minst nyte godt av prisvekst – uten å ha utgifter før du flytter inn.